top of page
piece of schoolpaper.png
marker 2.png
marker 3.png
school paper.png
  • Na aanmelding krijgt u een bevestiging van de inschrijving per email.​
  •  KLASLOKAAL201 VOF is gerechtigd de les te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de docent(en) en cursusruimte. Hiervan wordt men voor aanvang van de les op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen dan heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 48 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren.

  • KLASLOKAAL201 VOF behoudt zich het recht voor om in het cursus programma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

  • Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KLASLOKAAL201  VOF cursusmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
  • Indien men na aanvang van een les de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de leskosten.
  • Indien u een les heeft geboekt en deze wilt u annuleren, graag 48 uur voor aanvang een  bericht. Telefonisch of per mail. Meld u later? Dan zijn we genoodzaakt de kosten van de les in rekening te brengen.
  • KLASLOKAAL201 is in het bezit van Bedrijfs BHV en Bedrijfs EHBO.
  • KLASLOKAAL201 kan tot 2 weken van te voren een workhop kosteloos cancellen. Mocht dit na die periode gebeuren mogen er onkosten in rekening worden gebracht. Dit in overleg met KLASLOKAAL201.
  • De factuur krijgt u via de mail en dient u binnen 14 dagen nadat de les heeft plaatsgevonden te voldoen.
marker.png
marker 2.png
piece of schoolpaper 2.png

Algemene voorwaarden 

bottom of page